Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: darken

1. darken (om endring) become dark or darker


Eksempler med tilsvarende betydningThe sky darkened.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkblack out, blacken out, cloud over, cloud up, dusk, overcloud


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lighten up, lighten

2. darken (om relasjon) tarnish or stain


Eksempler med tilsvarende betydningA scandal that darkened the family's good name.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdefile, maculate, stain, sully, tarnish

3. darken (om endring) make dark or darker


Eksempler med tilsvarende betydningDarken a room.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkbedim, benight, blind, cloud, dim, dim, dun, embrown, murk, overcast, shade, shade off, shadow


Medførerdarken


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)brighten, lighten up, lighten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk