Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: fluke

1. fluke (om fenomen) a stroke of luck


Ord med samme betydning (synonymer)good fortune, good luck


Mindre spesifikke uttrykkfortune, luck


Mere spesifikke uttrykkserendipity

2. fluke (om gjenstand) a barb on a harpoon or arrow


Mindre spesifikke uttrykkbarb


Omfatter disse overordnede uttrykkeneharpoon

3. fluke (om gjenstand) flat bladelike projection on the arm of an anchor


Ord med samme betydning (synonymer)flue


Mindre spesifikke uttrykkprojection


Omfatter disse overordnede uttrykkeneanchor, ground tackle

4. fluke (om dyr) either of the two lobes of the tail of a cetacean


Mindre spesifikke uttrykktail


Omfatter disse overordnede uttrykkeneblower, cetacean, cetacean mammal

5. fluke (om dyr) parasitic flatworms having external suckers for attaching to a host


Ord med samme betydning (synonymer)trematode, trematode worm


Mindre spesifikke uttrykkflatworm, platyhelminth


Mere spesifikke uttrykkblood fluke, Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, liver fluke, schistosome


Tilhører disse overordnede uttrykkeneclass Trematoda, Trematoda

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk