Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: nauseate

1. nauseate (om oppfatninger) upset and make nauseated


Eksempler med tilsvarende betydningThe smell of the food turned the pregnant woman's stomach.
The mold on the food sickened the diners.


Ord med samme betydning (synonymer)sicken, turn one's stomach


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisgust, gross out, repel, revolt

2. nauseate (om følelse) cause aversion in; offend the moral sense of


Eksempler med tilsvarende betydningThe pornographic pictures sickened us.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to nauseate Sue


Ord med samme betydning (synonymer)churn up, disgust, revolt, sicken


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkrepel, repulse


Mere spesifikke uttrykkappal, appall, offend, outrage, scandalise, scandalize, shock

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk