Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Hemiramphidae

1. Hemiramphidae (om dyr) halfbeaks; marine and freshwater fishes closely related to the flying fishes but not able to glide


Ord med samme betydning (synonymer)family Hemiramphidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenehalfbeak


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Synentognathi, Synentognathi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk