Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: customise

1. customise (om tilblivelse) make to specifications


Eksempler med tilsvarende betydningI had this desk custom-made for me.


Ord med samme betydning (synonymer)custom-make, customize, tailor-make


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcreate, make, produce

2. customise (om endring) make according to requirements


Eksempler med tilsvarende betydningCustomize a car.


Eksempler på anvendelseThe men customise the bookshelves


Ord med samme betydning (synonymer)customize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, build, change, construct, make, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk