Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: crash

1. crash (om begivenhet) a loud resonant repeating noise


Eksempler med tilsvarende betydningHe could hear the clang of distant bells.


Ord med samme betydning (synonymer)clang, clangor, clangoring, clangour, clank, clash


Mindre spesifikke uttrykknoise

2. crash (om begivenhet) a serious accident (usually involving one or more vehicles)


Eksempler med tilsvarende betydningThey are still investigating the crash of the TWA plane.


Ord med samme betydning (synonymer)wreck


Mindre spesifikke uttrykkaccident


Mere spesifikke uttrykkprang

3. crash (om begivenhet) a sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures)


Ord med samme betydning (synonymer)collapse


Mindre spesifikke uttrykkhappening, natural event, occurrence, occurrent

4. crash (om handling) the act of colliding with something


Eksempler med tilsvarende betydningHis crash through the window.
The fullback's smash into the defensive line.


Ord med samme betydning (synonymer)smash


Mindre spesifikke uttrykkhit, hitting, striking


Mere spesifikke uttrykkimpaction, impingement

5. crash (om begivenhet) (computer science) an event that causes a computer system to become inoperative


Eksempler med tilsvarende betydningThe crash occurred during a thunderstorm and the system has been down ever since.


Mindre spesifikke uttrykkmisadventure, mischance, mishap


Mere spesifikke uttrykkhead crash


Overordnet kategoricomputer science, computing


Engelsk verb: crash

1. crash (om bevegelse) fall or come down violently


Eksempler med tilsvarende betydningThe branch crashed down on my car.
The plane crashed in the sea.


Eksempler på anvendelseThe branches crash from the trees


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkcome down, descend, fall, go down

2. crash (om bevegelse) move with, or as if with, a crashing noise


Eksempler med tilsvarende betydningThe car crashed through the glass door.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkmove

3. crash (om relasjon) undergo damage or destruction on impact


Eksempler med tilsvarende betydningThe plane crashed into the ocean.
The car crashed into the lamp post.


Eksempler på anvendelseThese cars won't crash


Ord med samme betydning (synonymer)ram


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkclash, collide

4. crash (om bevegelse) move violently as through a barrier


Eksempler med tilsvarende betydningThe terrorists crashed the gate.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo across, go through, pass

5. crash (om relasjon) break violently or noisily; smash


Eksempler på anvendelseThe glass tubes crash


Ord med samme betydning (synonymer)break apart, break up


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkdisintegrate


Utsagnsord med lignende betydningcrash

6. crash (om tilstand) occupy, usually uninvited


Eksempler med tilsvarende betydningMy son's friends crashed our house last weekend.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykklodge in, occupy, reside

7. crash (om oppfatninger) make a sudden loud sound


Eksempler med tilsvarende betydningThe waves crashed on the shore and kept us awake all night.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo, sound

8. crash (om bevegelse) enter uninvited; informal


Eksempler med tilsvarende betydningLet's crash the party!.


Ord med samme betydning (synonymer)barge in, gate-crash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkintrude, irrupt

9. crash (om relasjon) cause to crash


Eksempler med tilsvarende betydningThe terrorists crashed the plane into the palace.
Mother crashed the motorbike into the lamppost.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcollide


Mere spesifikke uttrykkditch, prang, wrap


Medførerbreak apart, break up, crash


Utsagnsord med lignende betydningbreak apart, break up, crash

10. crash (om relasjon) hurl or thrust violently


Eksempler med tilsvarende betydningHe dashed the plate against the wall.
Waves were dashing against the rock.


Ord med samme betydning (synonymer)dash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkcast, hurl, hurtle

11. crash (om endring) undergo a sudden and severe downturn


Eksempler med tilsvarende betydningThe economy crashed.
Will the stock market crash again?.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

12. crash (om endring) stop operating


Eksempler med tilsvarende betydningMy computer crashed last night.
The system goes down at least once a week.


Ord med samme betydning (synonymer)go down


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbreak, break down, conk out, die, fail, give out, give way, go, go bad

13. crash (i anatomi) sleep in a convenient place


Eksempler med tilsvarende betydningYou can crash here, though it's not very comfortable.


Ord med samme betydning (synonymer)doss, doss down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbed down, bunk down

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk