Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: kieselguhr

1. kieselguhr (om masse eller substans) a light soil consisting of siliceous diatom remains and often used as a filtering material


Ord med samme betydning (synonymer)diatomaceous earth, diatomite


Mindre spesifikke uttrykkearth, filter, ground

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk