Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Petromyzon

1. Petromyzon (om dyr) typical lampreys


Ord med samme betydning (synonymer)genus Petromyzon


Mindre spesifikke uttrykkfish genus


Tilhører disse spesifikke uttrykkenePetromyzon marinus, sea lamprey


Tilhører disse overordnede uttrykkenefamily Petromyzontidae, Petromyzontidae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk