Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: deaminate

1. deaminate (om endring) remove the amino radical (usually by hydrolysis) from an amino compound; to perform deamination


Ord med samme betydning (synonymer)deaminize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk