Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Polynemidae

1. family Polynemidae (om dyr) threadfins


Ord med samme betydning (synonymer)Polynemidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Polydactylus, Polydactylus, threadfin


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk