Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: family Coregonidae

1. family Coregonidae (om dyr) soft-finned fishes comprising the freshwater whitefishes; formerly included in the family Salmonidae


Ord med samme betydning (synonymer)Coregonidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCoregonus, genus Coregonus, genus Prosopium, Prosopium, whitefish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk