Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: forecast

1. forecast (om kommunikasjon) a prediction about how something (as the weather) will develop


Ord med samme betydning (synonymer)prognosis


Mindre spesifikke uttrykkforecasting, foretelling, prediction, prognostication


Mere spesifikke uttrykkfinancial forecast, weather forecast, weather outlook


Engelsk verb: forecast

1. forecast (om kommunikasjon) predict in advance


Ord med samme betydning (synonymer)calculate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkanticipate, call, forebode, foretell, predict, prognosticate, promise

2. forecast (om erkjendelse) judge to be probable


Ord med samme betydning (synonymer)calculate, count on, estimate, figure, reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkevaluate, judge, pass judgment


Mere spesifikke uttrykkallow, take into account

3. forecast (om kommunikasjon) indicate by signs


Eksempler med tilsvarende betydningThese signs bode bad news.


Ord med samme betydning (synonymer)augur, auspicate, betoken, bode, foreshadow, foretell, omen, portend, predict, prefigure, presage, prognosticate


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbespeak, betoken, indicate, point, signal


Mere spesifikke uttrykkforeshow, threaten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk