Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: turn around

1. turn around (om begivenhet) turning in an opposite direction or position


Eksempler med tilsvarende betydningThe reversal of the image in the lens.


Ord med samme betydning (synonymer)reversal


Mindre spesifikke uttrykkturn, turning


Engelsk verb: turn around

1. turn around (om bevegelse) turn abruptly and face the other way, either physically or metaphorically


Eksempler med tilsvarende betydningHe turned around to face his opponent.
My conscience told me to turn around before I made a mistake.


Ord med samme betydning (synonymer)swing about, swing around


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkturn

2. turn around (om endring) improve dramatically


Eksempler med tilsvarende betydningThe new strategy turned around sales.
The tutor turned around my son's performance in math.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkameliorate, amend, better, improve, meliorate

3. turn around (om endring) improve significantly; go from bad to good


Eksempler med tilsvarende betydningHer performance in school picked up.


Ord med samme betydning (synonymer)pick up


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkameliorate, better, improve, meliorate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk