Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Hemiramphidae

1. family Hemiramphidae (om dyr) halfbeaks; marine and freshwater fishes closely related to the flying fishes but not able to glide


Ord med samme betydning (synonymer)Hemiramphidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenehalfbeak


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Synentognathi, Synentognathi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk