Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: bullshit

1. bullshit (om kommunikasjon) obscene words for unacceptable behavior


Eksempler med tilsvarende betydningI put up with a lot of bullshit from that jerk.
What he said was mostly bull.


Ord med samme betydning (synonymer)bull, crap, dogshit, horseshit, Irish bull, shit


Mindre spesifikke uttrykkbuncombe, bunk, bunkum, guff, hogwash, rot


Overordnet anvendelsedirty word, filth, obscenity, smut, vulgarism


Engelsk verb: bullshit

1. bullshit (om kommunikasjon) speak insincerely or without regard for facts or truths


Eksempler med tilsvarende betydningThe politician was not well prepared for the debate and faked it.


Ord med samme betydning (synonymer)bull, fake, talk through one's hat


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s on something


Mindre spesifikke uttrykkaffect, dissemble, feign, pretend, sham

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk