Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Scaridae

1. family Scaridae (om dyr) parrotfishes


Ord med samme betydning (synonymer)Scaridae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneparrotfish, polly fish, pollyfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk