Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: family Pomacentridae

1. family Pomacentridae (om dyr) damselfishes


Ord med samme betydning (synonymer)Pomacentridae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAbudefduf, Amphiprion, damselfish, demoiselle, genus Abudefduf, genus Amphiprion, genus Pomacentrus, Pomacentrus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk