Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: agenda

1. agenda (om erkjendelse) a temporally organized plan for matters to be attended to


Ord med samme betydning (synonymer)docket, schedule


Mindre spesifikke uttrykkplan, program, programme


Mere spesifikke uttrykkfare, menu

2. agenda (om kommunikasjon) a list of matters to be taken up (as at a meeting)


Ord med samme betydning (synonymer)agendum, order of business


Mindre spesifikke uttrykklist, listing


Mere spesifikke uttrykkorder of the day


Omfatter disse spesifikke uttrykkagenda item

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk