Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: glorify

1. glorify (om kommunikasjon) praise, glorify, or honor


Eksempler med tilsvarende betydningExtol the virtues of one's children.
Glorify one's spouse's cooking.


Eksempler på anvendelseSam and Sue glorify the movie


Ord med samme betydning (synonymer)exalt, extol, laud, proclaim


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkpraise


Mere spesifikke uttrykkcanonise, canonize, crack up, ensky, hymn

2. glorify (om endring) bestow glory upon


Eksempler med tilsvarende betydningThe victory over the enemy glorified the Republic.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

3. glorify (om endring) elevate or idealize, in allusion to Christ's transfiguration


Ord med samme betydning (synonymer)spiritualize, transfigure


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

4. glorify (om endring) cause to seem more splendid


Eksempler med tilsvarende betydningYou are glorifying a rather mediocre building.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaggrandise, aggrandize, blow up, dramatise, dramatize, embellish, embroider, lard, pad

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk