Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: glamourise

1. glamourise (om erkjendelse) interpret romantically


Eksempler med tilsvarende betydningDon't romanticize this uninteresting and hard work!.


Ord med samme betydning (synonymer)glamorize, romanticise, romanticize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkidealise, idealize

2. glamourise (om endring) make glamorous and attractive


Eksempler med tilsvarende betydningThis new wallpaper really glamorizes the living room!.


Ord med samme betydning (synonymer)glamorise, glamorize, glamourize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk