Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: admirable

1. admirable deserving of the highest esteem or admiration


Eksempler med tilsvarende betydningAn estimable young professor.
Trains ran with admirable precision.
His taste was impeccable, his health admirable.


Uttrykk med lignende betydningestimable


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)contemptible

2. admirable inspiring admiration or approval


Eksempler med tilsvarende betydningAmong her many admirable qualities are generosity and graciousness.


Uttrykk med lignende betydningpleasing


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)displeasing

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk