Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: pavement

1. pavement (om gjenstand) the paved surface of a thoroughfare


Ord med samme betydning (synonymer)paving


Mindre spesifikke uttrykkpaved surface


Mere spesifikke uttrykkcurbside


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenepaving stone


Vedrørende disse overordnede uttrykkenepavement, road, route, sidewalk, street

2. pavement (om masse eller substans) material used to pave an area


Ord med samme betydning (synonymer)paving, paving material


Mindre spesifikke uttrykkartefact, artifact


Mere spesifikke uttrykkasphalt, blacktop, blacktopping, concrete, macadam, tarmac, tarmacadam

3. pavement (om gjenstand) walk consisting of a paved area for pedestrians; usually beside a street or roadway


Ord med samme betydning (synonymer)sidewalk


Mindre spesifikke uttrykkpaseo, walk, walkway


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenepavement, paving

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk