Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: mud

1. mud (om masse eller substans) water soaked soil; soft wet earth


Ord med samme betydning (synonymer)clay


Mindre spesifikke uttrykkdirt, soil


Mere spesifikke uttrykkbleaching clay, bleaching earth, mire, mud pie, slop

2. mud (om kommunikasjon) slanderous remarks or charges


Mindre spesifikke uttrykkslander


Engelsk verb: mud

1. mud (om relasjon) soil with mud, muck, or mire


Eksempler med tilsvarende betydningThe child mucked up his shirt while playing ball in the garden.


Ord med samme betydning (synonymer)mire, muck, muck up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbegrime, bemire, colly, dirty, grime, soil

2. mud (om relasjon) plaster with mud


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdaub, plaster


Overordnet kategorimasonry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk