Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: shahadah

1. shahadah (om erkjendelse) the first pillar of Islam is an affirmation of faith


Mindre spesifikke uttrykkpillar of Islam, witness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk