Engelsk ordbok



Tips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: orthopteron

1. orthopteron (om dyr) any of various insects having leathery forewings and membranous hind wings and chewing mouthparts


Ord med samme betydning (synonymer)orthopteran, orthopterous insect


Mindre spesifikke uttrykkinsect


Mere spesifikke uttrykkcricket, grasshopper, hopper


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Orthoptera, Orthoptera









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk