Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: overestimate

1. overestimate (om kommunikasjon) an appraisal that is too high


Ord med samme betydning (synonymer)overappraisal, overestimation, overvaluation


Mindre spesifikke uttrykkappraisal, estimate, estimation

2. overestimate (om erkjendelse) a calculation that results in an estimate that is too high


Ord med samme betydning (synonymer)overestimation, overrating, overreckoning


Mindre spesifikke uttrykkapproximation, estimate, estimation, idea


Engelsk verb: overestimate

1. overestimate (om erkjendelse) make too high an estimate of


Eksempler med tilsvarende betydningHe overestimated his own powers.


Ord med samme betydning (synonymer)overrate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkmisjudge


Mere spesifikke uttrykkovercapitalise, overcapitalize


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)underrate, underestimate

2. overestimate (om erkjendelse) assign too high a value to


Eksempler med tilsvarende betydningYou are overestimating the value of your old car.


Ord med samme betydning (synonymer)overvalue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkvalue


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)underestimate, undervalue

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk