Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: family Cyprinidae

1. family Cyprinidae (om dyr) a family of fish including: carp; tench; roach; rudd; dace


Ord med samme betydning (synonymer)Cyprinidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAbramis, Carassius, carp, cyprinid, cyprinid fish, Cyprinus, genus Abramis, genus Carassius, genus Cyprinus, genus Gobio, genus Leuciscus, genus Notemigonus, genus Notropis, genus Phoxinus, genus Rutilus, genus Scardinius, genus Tinca, Gobio, Leuciscus, Notemigonus, Notropis, Phoxinus, Rutilus, Scardinius, Tinca


Tilhører disse overordnede uttrykkeneCypriniformes, order Cypriniformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk