Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: senior

1. senior older; higher in rank; longer in length of tenure or service


Eksempler med tilsvarende betydningSenior officer.


Uttrykk med lignende betydningelder, higher-ranking, major, older, precedential, ranking, sr., superior


Se ogsåold


Kjennetegner disse uttrykkenehigher rank, higher status, senior status, seniority


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)junior

2. senior used of the fourth and final year in United States high school or college


Eksempler med tilsvarende betydningThe senior prom.


Ord med samme betydning (synonymer)fourth-year


Uttrykk med lignende betydninglast


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)first

3. senior advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables)


Eksempler med tilsvarende betydningAged members of the society.
Elderly residents could remember the construction of the first skyscraper.
Senior citizen.


Ord med samme betydning (synonymer)aged, elderly, older


Uttrykk med lignende betydningold


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)young, immature


Engelsk substantiv: senior

1. senior (om person) an undergraduate student during the year preceding graduation


Mindre spesifikke uttrykkundergrad, undergraduate

2. senior (om person) a person who is older than you are


Ord med samme betydning (synonymer)elder


Mindre spesifikke uttrykkadult, grownup


Mere spesifikke uttrykkdean, doyen, doyenne

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk