Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Centriscidae

1. Centriscidae (om dyr) shrimpfishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Centriscidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneshrimp-fish, shrimpfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Solenichthyes, Solenichthyes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk