Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: scorch

1. scorch (om tilstand) a surface burn


Ord med samme betydning (synonymer)singe


Mindre spesifikke uttrykkburn

2. scorch (om tilstand) a plant disease that produces a browning or scorched appearance of plant tissues


Mindre spesifikke uttrykkplant disease


Mere spesifikke uttrykkleaf scorch

3. scorch (om egenskap) a discoloration caused by heat


Mindre spesifikke uttrykkdiscoloration, discolouration, stain


Engelsk verb: scorch

1. scorch (om endring) make very hot and dry


Eksempler med tilsvarende betydningThe heat scorched the countryside.


Ord med samme betydning (synonymer)sear


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkheat, heat up


Mere spesifikke uttrykksizzle

2. scorch (om endring) become superficially burned


Eksempler med tilsvarende betydningMy eyebrows singed when I bent over the flames.


Ord med samme betydning (synonymer)sear, singe


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkburn, combust

3. scorch (om endring) destroy completely by or as if by fire


Eksempler med tilsvarende betydningThe wildfire scorched the forest and several homes.
The invaders scorched the land.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkburn, burn down, fire

4. scorch (om endring) burn slightly and superficially so as to affect color


Eksempler med tilsvarende betydningThe cook blackened the chicken breast.
The fire charred the ceiling above the mantelpiece.
The flames scorched the ceiling.


Ord med samme betydning (synonymer)blacken, char, sear


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkburn


Mere spesifikke uttrykksinge, swinge


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

5. scorch (om endring) become scorched or singed under intense heat or dry conditions


Eksempler med tilsvarende betydningThe exposed tree scorched in the hot sun.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkdry, dry out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk