Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: shingling

1. shingling (om masse eller substans) (geology) sediment in which flat pebbles are uniformly tilted in the same direction


Mindre spesifikke uttrykkrock, stone


Overordnet kategorigeology

2. shingling (om handling) the laying on of shingles


Eksempler med tilsvarende betydningShingling is a craft very different from carpentry.


Mindre spesifikke uttrykkcraft, trade


Omfatter disse overordnede uttrykkenebuilding, construction

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk