Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: buzz

1. buzz (om begivenhet) sound of rapid vibration


Eksempler med tilsvarende betydningThe buzz of a bumble bee.


Ord med samme betydning (synonymer)bombilation, bombination


Mindre spesifikke uttrykksound

2. buzz (om handling) a confusion of activity and gossip


Eksempler med tilsvarende betydningThe buzz of excitement was so great that a formal denial was issued.


Mindre spesifikke uttrykkactivity


Engelsk verb: buzz

1. buzz (om oppfatninger) make a buzzing sound


Eksempler med tilsvarende betydningBees were buzzing around the hive.


Ord med samme betydning (synonymer)bombilate, bombinate


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo, sound

2. buzz (om bevegelse) fly low


Eksempler med tilsvarende betydningPlanes buzzed the crowds in the square.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkfly, wing


Overordnet kategoriair, air travel, aviation

3. buzz (om tilstand) be noisy with activity


Eksempler med tilsvarende betydningThis office is buzzing with activity.


Eksempler på anvendelseThe crowds buzz in the streets, The streets buzz with crowds


Ord med samme betydning (synonymer)hum, seethe


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbe


Mere spesifikke uttrykkpullulate, swarm, teem

4. buzz (om kommunikasjon) call with a buzzer


Eksempler med tilsvarende betydningHe buzzed the servant.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykksummon

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk