Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: rake off

1. rake off (om forhold) take money from an illegal transaction


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbring in, clear, earn, gain, make, pull in, realise, realize, take in


Overordnet kategoricrime, criminal offence, criminal offense, law-breaking, offence, offense

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk