Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: human foot

1. human foot (i anatomi) the part of the leg of a human being below the ankle joint


Eksempler med tilsvarende betydningHis bare feet projected from his trousers.
Armored from head to foot.


Ord med samme betydning (synonymer)foot, pes


Mindre spesifikke uttrykkpedal extremity, vertebrate foot


Mere spesifikke uttrykkflatfoot, pes planus, splayfoot


Omfatter disse spesifikke uttrykkarcuate artery, arteria arcuata, arteria digitalis, arteria metatarsea, big toe, calcaneus, digital arteries, great toe, hallux, heel, heelbone, instep, intercapitular vein, little toe, metatarsal artery, metatarsal vein, os tarsi fibulare, sole, toe, vena intercapitalis, vena metatarsus


Omfatter disse overordnede uttrykkenehomo, human, human being, leg, man

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk