Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Gerreidae

1. Gerreidae (om dyr) mojarras


Ord med samme betydning (synonymer)family Gerreidae, family Gerridae, Gerridae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneEucinostomus, genus Eucinostomus, genus Gerres, Gerres, mojarra


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk