Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: demagnetise

1. demagnetise (om kommunikasjon) erase (a magnetic storage device)


Ord med samme betydning (synonymer)demagnetize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdelete, erase

2. demagnetise (om endring) make nonmagnetic; take away the magnetic properties (of)


Eksempler med tilsvarende betydningDemagnetize the iron shavings.
They degaussed the ship.


Ord med samme betydning (synonymer)degauss, demagnetize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Overordnet kategorinatural philosophy, physics


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)magnetize, magnetise

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk