Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: MiB

1. MiB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20 (1,048,576) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)M, MB, mebibyte, megabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkK, kB, KiB, kibibyte, kilobyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneG, GB, GiB, gibibyte, gigabyte

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk