Engelsk ordbok



Tips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: MiB

1. MiB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20 (1,048,576) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)M, MB, mebibyte, megabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkK, kB, KiB, kibibyte, kilobyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneG, GB, GiB, gibibyte, gigabyte









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk