Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: gradable opposition

1. gradable opposition an opposition that is capable of being graded


Mindre spesifikke uttrykkoppositeness, opposition


Mere spesifikke uttrykkpolar opposition

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk