Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Fistulariidae

1. Fistulariidae (om dyr) cornetfishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Fistulariidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneFistularia, genus Fistularia


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Solenichthyes, Solenichthyes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk