Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: enthusiasm

1. enthusiasm (om følelse) a feeling of excitement


Mindre spesifikke uttrykkfeeling


Mere spesifikke uttrykkavidity, avidness, eagerness, exuberance, gusto, keenness, relish, technophilia, zest, zestfulness

2. enthusiasm (om egenskap) overflowing with eager enjoyment or approval


Ord med samme betydning (synonymer)ebullience, exuberance


Mindre spesifikke uttrykklife, liveliness, spirit, sprightliness


Mere spesifikke uttrykklyricism, madness, rabidity, rabidness

3. enthusiasm (om erkjendelse) a lively interest


Eksempler med tilsvarende betydningEnthusiasm for his program is growing.


Mindre spesifikke uttrykkinterest, involvement


Mere spesifikke uttrykkAnglomania, balletomania

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk