Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Lamnidae

1. family Lamnidae (om dyr) oceanic sharks


Ord med samme betydning (synonymer)Lamnidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCarcharodon, Cetorhinus, genus Carcharodon, genus Cetorhinus, genus Lamna, Lamna, mackerel shark


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass Selachii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk