Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: gibibyte

1. gibibyte (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30 (1,073,741,824) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)G, GB, GiB, gigabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkM, MB, mebibyte, megabyte, MiB


Omfatter disse overordnede uttrykkeneTB, tebibyte, terabyte, TiB

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk