Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: cheek

1. cheek (i anatomi) either side of the face below the eyes


Mindre spesifikke uttrykkfeature, lineament


Omfatter disse spesifikke uttrykkarteria buccalis, buccal artery, buccinator muscle, cheek muscle, musculus buccinator


Omfatter disse overordnede uttrykkeneface, human face

2. cheek (om kommunikasjon) an impudent statement


Ord med samme betydning (synonymer)impertinence, impudence


Mindre spesifikke uttrykkdiscourtesy, disrespect

3. cheek (i anatomi) either of the two large fleshy masses of muscular tissue that form the human rump


Ord med samme betydning (synonymer)buttock


Mindre spesifikke uttrykkbody part


Omfatter disse spesifikke uttrykkglute, gluteal muscle, gluteus, gluteus muscle


Omfatter disse overordnede uttrykkenebody, torso, trunk

4. cheek (om egenskap) impudent aggressiveness


Eksempler med tilsvarende betydningI couldn't believe her boldness.
He had the effrontery to question my honesty.


Ord med samme betydning (synonymer)boldness, brass, face, nerve


Mindre spesifikke uttrykkaggressiveness


Mere spesifikke uttrykkaudaciousness, audacity


Engelsk verb: cheek

1. cheek (om kommunikasjon) speak impudently to


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkspeak, talk

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk