Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: Islamize

1. Islamize (om endring) cause to conform to Islamic law


Eksempler med tilsvarende betydningIslamize the dietary laws.


Ord med samme betydning (synonymer)Islamise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

2. Islamize (om endring) convert to Islam


Eksempler med tilsvarende betydningThe Mughals Islamized much of Northern India in the 16th century.


Ord med samme betydning (synonymer)Islamise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkconvert


Medførerconvert

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk