Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Characinidae

1. Characinidae (om dyr) former name of the Characidae


Ord med samme betydning (synonymer)family Characinidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk