Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Coryphaenidae

1. family Coryphaenidae (om dyr) large active pelagic percoid fish


Ord med samme betydning (synonymer)Coryphaenidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenedolphin, dolphinfish, mahimahi


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk