Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: hide

1. hide (om masse eller substans) the dressed skin of an animal (especially a large animal)


Ord med samme betydning (synonymer)fell


Mindre spesifikke uttrykkanimal skin


Mere spesifikke uttrykkcowhide, goatskin, rawhide

2. hide (om dyr) body covering of a living animal


Ord med samme betydning (synonymer)pelt, skin


Mindre spesifikke uttrykkbody covering


Engelsk verb: hide

1. hide (om oppfatninger) prevent from being seen or discovered


Eksempler med tilsvarende betydningMuslim women hide their faces.
Hide the money.


Eksempler på anvendelseThey hide , They hide themselves


Ord med samme betydning (synonymer)conceal


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkbecloud, befog, block, bosom, bury, cloud, cover, cover, cover up, disguise, fog, harbor, harbour, haze over, lurk, mask, mist, obnubilate, obscure, obstruct, secrete, shield, skulk, sweep under the rug, veil


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)show

2. hide (om oppfatninger) be or go into hiding; keep out of sight, as for protection and safety


Eksempler med tilsvarende betydningProbably his horse would be close to where he was hiding.
She is hiding out in a cabin in Montana.


Eksempler på anvendelseThey hide , They hide themselves


Ord med samme betydning (synonymer)hide out


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mere spesifikke uttrykkearth, hole up, hunker down, lie low, lie low, stow away

3. hide (om relasjon) cover as if with a shroud


Eksempler med tilsvarende betydningThe origins of this civilization are shrouded in mystery.


Ord med samme betydning (synonymer)cover, enshroud, shroud


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkenclose, enfold, envelop, enwrap, wrap

4. hide (om endring) make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing


Eksempler med tilsvarende betydningA hidden message.
A veiled threat.


Ord med samme betydning (synonymer)blot out, obliterate, obscure, veil


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkmystify


Utsagnsord med lignende betydningefface, obliterate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk