Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: executive agency

1. executive agency (om gruppe) an agency of the executive branch of government


Mindre spesifikke uttrykkagency, authority, bureau, federal agency, government agency, office


Mere spesifikke uttrykkAEC, Atomic Energy Commission, Council of Economic Advisors, Council on Environmental Policy, Joint Chiefs, Joint Chiefs of Staff, National Security Council, NSC, Office of Management and Budget, OMB, United States Trade Representative, US Trade Representative


Eksempler på mere spesifikke uttrykkManhattan Project


Omfatter disse overordnede uttrykkeneexecutive branch, Executive Office of the President

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk