Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: biquadratic

1. biquadratic of or relating to the fourth power


Engelsk substantiv: biquadratic

1. biquadratic (om mengde eller mål) an algebraic equation of the fourth degree


Ord med samme betydning (synonymer)biquadrate, fourth power, quartic


Mindre spesifikke uttrykknumber

2. biquadratic (om kommunikasjon) an equation of the fourth degree


Ord med samme betydning (synonymer)biquadratic equation


Mindre spesifikke uttrykkequation

3. biquadratic (om erkjendelse) a polynomial of the fourth degree


Ord med samme betydning (synonymer)biquadratic polynomial, quartic polynomial


Mindre spesifikke uttrykkmultinomial, polynomial

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk