Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Scomberesocidae

1. family Scomberesocidae (om dyr) only sauries


Ord med samme betydning (synonymer)family Scombresocidae, Scomberesocidae, Scombresocidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Scomberesox, genus Scombresox, Scomberesox, Scombresox


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Synentognathi, Synentognathi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk